Repartizarea în grupe, în anul universitar 2022-2023

  • Psihologie – ID
Anul I Anul II Anul III
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID
Anul I Anul II Anul III