Anunt pentru studentii din Anul II, Nivelul II, (Master), pentru disciplina Practică Pedagogică

Pentru studenții din anul II master se organizează Atelierele de Practică Pedagogică. În cadrul acestor ateliere fiecare cursant va simula predarea unei secvențe de lecție prezentând în același timp și proiectul didactic corespunzător.

Modelul proiectului de lecție precum și al fișei de evaluare a lecției sunt postate pe site- ul DPPD. Pot fi folosite și alte modele de proiecte de lecție, la alegere, funcție de specificul disciplinei predate.

FACULTATEA CADRUL DIDACTIC DATA
Biologie, Geografie şi Geologie conf. dr. Costică Naela
duminică 3 aprilie, ora 10

Link-ul pentru participare este:
Join conversation
Chimie, Fizică, Informatica, Matematică lect. dr. Aniţa Laura Iulia
Microsoft Teams, grupul Practica pedagogica MASTER II.
Economie şi administrarea afacerilor, Filozofie şi Știinţe Social – Politice, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei conf. dr. Ghiaţău Roxana – Maria
sâmbătă 2 aprilie, orele 9.30- 13

Link-ul pentru participare este:
Join conversation
Litere – Departamentul de romanistica conf. dr. Ilie Emanuela
luni 4 aprilie, de la 19.45

Link-ul pentru participare este:
Join conversation
Litere – Departamentul de limbi străine drd. Mandici Madalina Link-ul pentru participare este:
Join conversation
Educaţie fizică şi sport, Drept, Istorie, Teologie Ortodoxa conf. dr. Frumos Florin Vasile
vineri 8 aprilie, orele 17-20

Link-ul pentru participare este:
Join conversation

Resurse practică pedagogică: