Buletin informativ – aprilie 2022

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 08 aprilie 2022, 17:00 – toate specializările:

   Întâlnire de lucru
   Tema: Dezvoltare carieră: Ocuparea unui post în învățământul preuniversitar

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

INFO-DIDACTIC

!! ACTIVITĂŢI ÎN FORMAT FIZIC !!

DISERTAŢIA

Elemente de avut în vedere în etapa de documentare și redactare:

 • redactarea unor capitole/subcapitole din lucrarea de disertaţie şi solicitarea de feedback de la profesorii coordonatori;
 • documentare prin raportare la cărţi/articole de specialitate, în format print/on-line;
 • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
 • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse;
 • derularea cercetării subsumate lucrării de disertaţie şi redactarea capitolului aferent acesteia. Inspiraţie şi mult spor!

INFO-PROIECT
Activitatea de consiliere în carieră
 • Activitate colectivă de consiliere: 08 aprilie 2022, 17:00, on-line (Cisco Webex)
 •  
 • Activitate de informare și consiliere individualizată: marţi şi miercuri, în intervalul 15:00-16:00, cu programare transmisă prin e-mail cu cel puţin o zi înainte.

  Aspecte vizate:

  • orientare/consiliere în realizarea disertației;
  • consultanță pentru realizarea/completarea portofoliului educațional;
  • abordarea altor probleme legate de dezvoltarea personală sau profesională
Manifestări ştiinţifice/Call for papers:

Mobilitati

Mobilităţi

vor fi primite certificatele

Recomandări de lectură:
 • Abric, J.-C. (2022). Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Ediţia a doua revăzută şi adăugită. Traducere: Luminiţa şi Florin Botoşineanu. Iaşi: Polirom.
 • Alexandrescu, M. (2022). Studii de sociologia educaţiei. Educaţia familială şi educaţia şcolară. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
 • Gangiu, O. M. (coord.). (2021). International Scientific Conference „Education, Sport and Health”, Bucarest, May 14th, 2021. Journal of abstracts. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • *** (2021). Human Geografies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 15(2). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Pânişoară, I.-O. (coord.). (2022). Enciclopedia metodelor de învăţământ. Iaşi: Polirom.

 

INFO-NORMATIV