Buletin informativ – iulie 2021

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 22 iulie 2021, 17:00:

   toate specializările

 • 26 iulie 2021, 17:00:

   toate specializările

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

VACANŢĂ FRUMOASĂ!

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

INFO-DIDACTIC

Activități complementare

22 iulie 2021: Împărtăşind din experienţe…
Activitatea 1. Obiective turistice pentru vacanță – perspectiva unui geograf

DISERTAŢIA

Elemente de avut în vedere în etapa de documentare:

 • redactarea Cuprinsului lucrării de disertaţie (variantă de lucru);
 • stabilirea unei Bibliografii minimale (cărţi/articole de specialitate, în format print/on-line);
 • solicitarea de feedback, de la profesorii coordonatori, pentru Cuprins şi Bibliografia minimală;
 • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
 • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse.

INFO-PROIECT
Activitatea de consiliere în carieră
 • Activitate on-line, cu masteranzii tuturor specializărilor din cadrul Masterului Didactic: 26 iulie 2021 – tema abordată "Strategii de management al stresului și al stilului de viață"

  Scopul activităţii: conștientizarea masteranzilor cu privire la posibilitățile de a dezvolta mecanisme sănătoase de adaptare la stres

 •  
 • Activitatea de informare și consiliere individualizată prin e-mail: Pregătirea portofoliului profesorului

  Aspecte vizate:

  • orientare/consiliere în realizarea disertației;
  • consultanță pentru realizarea/completarea portofoliului educațional;
  • abordarea altor probleme legate de dezvoltarea personală sau profesională

Mobilitati

Mobilităţi

Va urma…

Recomandări de lectură:

 

INFO-NORMATIV