Cuantum taxe

Taxele de şcolarizare valabile în anul universitar 2021-2022

Ciclul Anul I Anul II Anul III
Studii universitare de licenţă – ID 1.650 lei/semestru
(3.300 lei/an)
1.650 lei/semestru
(3.300 lei/an)
1.650 lei/semestru
(3.300 lei/an)

Studenţii care nu respectă aceste prevederi nu pot fi primiţi în sesiunea de examene, urmând a fi exmatriculaţi! Extras din Regulamentul de activitate didactică:

Art. 76. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel:

 • Pentru semestrul I:
  • Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie;
  • Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
 • Pentru semestrul al II-lea:
  • Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie;
  • Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.

Art. 26(1). Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situaţii:
(c) la sfârşitul anului, studentul nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite;

Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe pot fi platite on-line accesand pagina: https://plati-taxe.uaic.ro/.

Taxele se pot achita la orice ghişeu BRD din ţară.

NU se percep comisioane pentru aceste operaţiuni.
Contul – RO 68 BRDE 240 SV 89534452400

La ghişeul BRD, studentul va menţiona:

 • că este student al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi,
 • la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
 • tipul studiilor: studii universitare de licenţă (1341) / master (2414) / doctorat (2550) şi forma de învăţământ: cursuri de zi / ID (2203),
 • tipul taxei pe care o plăteşte:
  • taxă şcolarizare (COD 31)
  • taxă admitere (COD 28)
  • taxă înmatriculare (COD 38)
  • taxă reînmatriculare (COD 29)
  • taxă reexaminare (COD 41)
  • taxă refacere activitate didactică
  • taxă duplicat carnet / legitimaţie (COD 27)
  • taxă testare lingvistică (COD 44)
  • taxă examen finalizare studii,
  • taxă eliberare certificate competenţă lingvistică – licenţă,
  • taxă pentru programa analitică (COD 43)
  • taxă prelungire perioadă doctorat.

Arhivă

Sari la conținut