Anunţuri active

Documente de incărcat în luna februarie

Postat: 02.02.2024 13:55
Categoria: Generalităţi

Următoarele formulare vor putea completate:

 1. în perioada 5-7 februarie 2024
  • cereri de restante
 2. în perioada 5-9 februarie 2024:
  • cereri de reinmatriculare
  • cereri de transfer
 3. în perioada 19-22 februarie 2024:
  • documente pentru licenţă şi disertaţie, sesiunea Februarie 2024

Tabere studenţeşti pentru vacanţa de iarnă 2024

Postat: 21.01.2024 20:10
Categoria: Tabere

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de iarnă 2024, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă (licență, master, doctorat) în anul universitar 2023-2024;
 2. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2022-2023; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2023-2024);
 3. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

În cazul studenţilor cazuri sociale (studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural și cei care beneficiază de burse sociale) ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maxim 20% din totalul locurilor.

CALENDAR
Perioada Activitatea
19-25 ianuarie 2024

Se vor încărca pe Portal, la secţiunea Tabere, urmatoarele documente:

 1. cererea (Anexa 4) completată şi semnată
 2. copie scanată după cartea de identitate
 3. copie scanată după carnetul de student/legitimație de student, vizate la zi
 4. declaraţia de consimţămant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7.1)
 5. eventuale documente justificative (se vor încărca în acelaşi fişier PDF) care să ateste:
 • implicarea în activităţi extracurriculare 

sau

 • încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a):
 • orfan de ambii părinţi,
 • provenit din casele de copii sau plasament familial,
 • rom,
 • absolvent al liceelor din mediul rural,
beneficiar al unei burse sociale.
26 ianuarie 2024 Afişarea listei cu cererile depuse
29 ianuarie 2024 Afişarea procesului verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere
30 ianuarie-1 februarie 2024 Depunere de contestaţii (mail secretariat.fpse@uaic.ro, până pe data de 1 februarie, ora 12.00). Întâlnirea comisiei de soluționare a contestațiilor.
2 februarie 2024 Afişarea listei finale
5 – 6 februarie 2024 Întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile (detaliile se vor stabili ulterior). La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi pe lista de rezerve, care ȋn limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

 

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2023-2024;
 • anul II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2022-2023;
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I licenţă şi master), respectiv media semestrului I 2023-2024 (pentru anul II, III licenţă şi II master).

Pentru studenții doctoranzi se va avea în vedere media obținută în PPUA și media de admitere, cu criteriile de departajare aferente.

 • Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii
 • Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără (afişare ulterioară)
 • Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără (afişare ulterioară)
 • Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără (afişare ulterioară)
 • Lista locurilor de tabără, pe serii şi localităţi (afişare ulterioară)
 • Centralizatorul borderourilor cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără (afişare ulterioară)

Serii de cazare:

 • Seria I – 10.02 – 15.02.2024
 • Seria II – 18.02 – 23.02.2024

Documente utile:

Anunt pentru solicitari cont Portal

Postat: 16.10.2023 09:55
Categoria: Finalizare studii

In atentia studentilor care solicita cont pentru sustinerea sesiunii de finalizare a studiilor, in luna februarie, va solicitam sa aveti rabdare, aceasta actiune avand loc cel tarziu spre finalul acestei soptamani.

Anunt privind depunerea cererilor de echivalare discipline pentru an universitar 2023-2024

Postat: 01.10.2023 08:08
Categoria: Echivalare discipline

Perioada de depunere a cererilor de echivalare pe Portalul Facultăţii pentru semestrele 1 si 2, an universitar 2023-2024 este 1-15 octombrie 2023/00:00.

Cererea de echivalare va fi însoţită de situaţie şcolară / supliment la diplomă / foaie matricolă.

Înrolare studenţi

Postat: 29.09.2023 19:42
Categoria: Generalităţi
S-a realizat înrolarea studenţilor. Pentru că s-a schimbat modul de realizare a parolei, vă rugăm să citiţi detaliile de la pagina Ajutor.

Despre numerele matricole pentru anul I, şi înrolarea tuturor studenţilor

Postat: 29.09.2023 19:00
Categoria: Generalităţi

În scurt timp, studenţii de anul I vor putea să verifice numerele matricole, folosind formularul de pe prima pagină.

De asemenea, înrolarea tuturor studenţilor va fi realizată simultan.

Ambele acţiuni vor fi înştiinţate printr-un anunţ, aici.

Prelungire perioadă cazare

Postat: 01.09.2023 12:00
Categoria: Cazare
Studenţii care doresc să se înscrie cu solicitare de cazare, pot să o facă până pe 14 septembrie.

Perioadă suplimentară pentru solicitări coordonator lucrare licenţă/disertaţie

Postat: 04.07.2023 05:18
Categoria: Finalizare studii
Depunerea cererilor în vederea stabilirii titlului şi coordonării lucrării de licenţă/disertaţie se va putea realiza până la data de 09.07.2023/12:00

Prelungire perioadă depunere cereri elaborare lucrări de licenţă/ disertaţie

Postat: 15.06.2023 09:02
Categoria: Finalizare studii
Update (15.06.2023): Perioada completării se extinde până la data de 30.06.2023, ora 12:00

Prelungire perioadă depunere cereri restanţe

Postat: 31.05.2023 06:10 | Actualizat: 06.06.2023 09:59
Categoria: Restanţe

Actualizare:
perioada până la care se pot depune cereri pentru susţinerea examenelor de restanţe s-a prelungit până la data de 11.06.2023/23:59.

Actualizare:
perioada până la care se pot depune cereri pentru susţinerea examenelor de restanţe s-a prelungit până la data de 05.06.2023/23:59.

CAZARE – an universitar 2023/2024

Postat: 30.05.2023 09:24
Categoria: Cazare
 1. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2023/2024, se vor înscrie pe portalul facultăţii, până în data de 31 august 2023.
 2. Studenţii care se află într-o situaţie specială (orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial, familişti, studente mame cu copii, cazuri medicale), la înregistrarea pe portalul facultăţii, vor încărca şi actele necesare susţinerii cazului său.

 

Regulamentul de cazare poate fi consultat pe site, dând clic pe acest link.

Detalii despre cazare, inclusiv tarife pe cămine, veţi găsi la adresa: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

 

Actele necesare pentru dosarul de cazare – SITUAŢII SPECIALE

 

  1. DOSARE MEDICALE
   • Cerere;
   • Certificatul medical sau adeverinţa medicală eliberat(ă) de medicul specialist să fie vizat(ă) de medicul de familie şi de medicul pentru studenţi al Universităţii, din Căminul C8, Complex studenţesc „Titu Maiorescu”;
   • Copie certificat naştere student;
   • Copie C.I student.

 

  1. ALTE CAZURI
    1. Orfani de ambii părinţi
     • Cerere;
     • Copie certificate deces părinţi;
     • Copie certificat naştere student;
     • Copie C.I. student.

    1. Studenţii proveniţi din case de copii (centre de plasament) sau plasament familial
     • Cerere;
     • Copie certificat naştere student;
     • Copie C.I. student;
     • Documente justificative privind situaţia în care se află:
      • adeverinţa din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament
      • sau
      • copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial.

    1. Studente-mame cu copii
     • Cerere;
     • Copie certificat naştere copil;
     • Copie certificat căsătorie;
     • Copie certificat naştere studentă;
     • Copie C.I. studentă;
     • Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul.

    1. Student/părinte participant la revoluţie
     • Cerere;
     • Copie certificat naştere student;
     • Copie C.I. student;
     • Copie C.I. părinte beneficiar de certificat;
     • Copie certificat de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”

   1. Caz surori sau soră/frate
    • Cereri tip;
    • Copii certificate naştere surori sau soră/frate;
    • Copii cărţi identitate;
    • Adeverinţe de student.

 

 1. DOSARE STUDENŢI FAMILIŞTI
  • Cerere tip;
  • Copie C.I./paşaport soţie;
  • Copie C.I./paşaport soţ;
  • Copie certificat căsătorie;
  • Adeverinţă studentă/salariată/doctorandă soţie;
  • Adeverinţă student/salariat/doctorand soţ;
  • Copie certificat naştere copil (dacă este cazul).

 

NOTĂ:
În cazul în care studenţii nu sunt căsătoriţi dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că se obligă să prezinte o copie a certificatului de căsătorie (înainte de întocmirea listelor de cazare), iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

Depunere cereri pentru restanţe, sesiunea iunie 2023

Postat: 09.05.2023 12:37
Categoria: Restanţe

În perioada 15.05-31.05 2023 se vor depune cereri pentru susţinerea examenelor de restanţe.

Cererea pentru susţinerea examenelor restante se va completa doar de către studenţii care au calitatea de restanţieri şi care urmează a se prezenta la sesiunea iunie 2023.

Este necesară descăcarea cererii de susţinere a examenelor restante pentru 2023, completarea, semnarea, scanarea şi încărcarea în formularul aferent.

În acelaşi fişier PDF va fi inclusă şi chitanţa de plată.

Cei care nu participă în sesiunea iunie 2023 nu completează această cerere.

Înscrieri la disciplinele opţionale pentru anul universitar 2023-2024

Postat: 09.05.2023 12:36 | Actualizat: 09.05.2023 15:38
Categoria: Generalităţi

Anunţ valabil pentru studenţii din:

 • anii 1 şi 2, pentru specializările: Psihologie (IF şi ID), Pedagogie, PPS, PIPP (IF şi ID)
 • anul 1 de la master

În perioada 08 mai–18 iunie 2023 se fac înscrierile la disciplinele opţionale care se vor studia în anul universitar 2023-2024.

Formularul pentru alegerea disciplinelor se poate completa, în această perioadă. După logare, fiecare student va putea sa aleagă, din pachetele de opționale afişate, acele discipline pe care dorește să le studieze, în funcţie de particularităţile fiecărei specializări/an de studiu.

În cazul în care o disciplină opţională nu întruneşte un număr minim de 25 de studenţi înscrişi, acea disciplină nu se poate susţine, iar studenţii respectivi vor putea să se reînscrie la altă disciplină opţională, pe bază de cerere, la începutul fiecărui semestru (în primele 10 zile lucrătoare) din anul universitar 2023-2024.

[Centrul de Învățare Learn & Connect] Activități pentru studenții înmatriculați în anul I aprilie-mai 2023

Postat: 13.04.2023 12:02 | Actualizat: 13.04.2023 15:03
Categoria: Generalităţi
Click pe link, pentru detalii: https://wp.me/par00m-csM

Programul de Burse și Premii „Henri Coandă” pentru elevi și studenți

Postat: 31.03.2023 12:21
Categoria: Generalităţi

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat la data de 27 martie, programul de Burse și Premii „Henri Coandă” pentru elevi și studenți.

Bursele „Henri Coandă” se adresează elevilor și studenților din România care participă la competiții internaționale care presupun realizarea unei soluții tehnice (bun, serviciu sau aplicație specifică cercetării aplicative și inovării). Aceștia vor putea fi sprijiniți prin intermediul unei burse de cercetare, în valoare maximă de 100.000 de lei, fiind posibilă acordarea unui număr maxim de 20 burse de cercetare (pentru 20 echipe de elevi și studenți), în limita maximă a bugetului alocat. Dacă în următoarele 12 luni elevii și/sau studenții urmează să participe la o astfel de competiție, în echipă de minimum doi, aceștia pot aplica pentru Bursa de cercetare Henri Coandă.

Pentru mai multe detalii, accesaţi linkul.

Înrolare studenţi anul universitar 2022-2023

Postat: 22.09.2022 06:35 | Actualizat: 26.09.2022 21:12
Categoria: Generalităţi
UPDATE:
Aflarea numărului matricol se poate realiza folosind CNP-ul şi e-mail-ul cu care v-aţi înregistrat la Admitere, pe formularul de pe Portal.
Portalul este necesar, în principal, pentru încărcarea anumitor documente sau completarea de formulare, în anumite perioade.

 

Arhivă

Arhivă anunţuri

Anunţ privind înscrierea pentru elaborarea lucrării de licenţă/ disertaţie, sesiunea de finalizare studii 2023-2024

Postat: 06.04.2023 12:15 | Actualizat: 01.10.2023 11:12
Categoria: Finalizare studii
Anunț important pentru studenții:
 • anului II licenţă IF/ID (2022-2023)
 • anului I master (2022-2023)
Studenţii anului II licență IF/ID (2022-2023) şi cei din anul I master (2022-2023) trebuie să contacteze un cadru didactic în vederea stabilirii titlului şi coordonării lucrării de licenţă/disertaţie. Lucrările de finalizare studii vor putea fi susţinute începând cu sesiunea iulie 2024. Urmaţi instrucţiunile de descărcare, completare, avizare şi încărcare a cererilor menţionate în Portalul Facultăţii, după cum urmează:
 • descarcă cererea de elaborare a lucrării de licenţă /disertaţie;
 • completează, semnează şi obţine aviz coordonator;
 • scanează PDF cererea şi o încarcă în Portal (după logare), în secţiunea Încărcare document scanat.
Titlul ales nu mai poate fi modificat, el rămâne valabil şi în sesiunile următoare de licență/disertaţie. Schimbarea titlului lucrărilor de licenţă şi disertaţie se realizează cu acordul coordonatorului, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea examenului de finalizare studii. Perioada completării: 06.04-15.06.2023

Prelungire perioadă încărcare fişe semestriale

Postat: 03.04.2023 10:18 | Actualizat: 13.04.2023 15:04
Categoria: Fise semestriale

Perioada de încărcare a fişelor semetriale s-a prelungit până duminică, 9 aprilie, ora 23:59.

Anunţ privind completarea fişelor semestriale, sem. 2

Postat: 20.03.2023 00:57 | Actualizat: 13.04.2023 15:03
Categoria: Fise semestriale

În perioada 20.03-02.04.2023 , vă rugăm să accesaţi Portalul (necesită logare), de unde veţi descărca fişa de înscriere semestrială, veţi completa, semna, scana şi încărca în formularul respectiv

După acţionarea butonului “Accesaţi contul”, veţi găsi mici instrucţiuni de accesare.

Cerere restanţe sesiunea februarie 2023

Postat: 15.01.2023 22:54 | Actualizat: 03.04.2023 13:25
Categoria: Sesiune

Cererea pentru sustinerea examenelor/restanţe se va completa doar de către studenţii care au calitatea de restanţieri şi care urmează a se prezenta la sesiunea februarie 2023 şi se va încărca aici; cei care nu participă în sesiunea februarie 2023 nu completează această cerere.

În acelaşi fişier PDF va fi inclusă şi chitanţa de plată.

Perioada de transmitere pe portal: 16 ianuarie -5 februarie 2023

Anunţ privind completarea fişelor semestriale, sem. 1

Postat: 18.11.2022 20:40 | Actualizat: 16.01.2023 13:57
Categoria: Fise semestriale

În perioada 18.11-04.12.2022, vă rugăm să descărcaţi fişa de înscriere semestrială (respectiv, anexa la contractul de studii pentru disciplinele psihopedagogice aferente specializări Psihologie – IF), să completaţi, semnaţi, scanaţi şi încărcaţi în formularul respectiv.

După acţionarea butonului “Accesaţi contul”, veţi găsi mici instrucţiuni de accesare.

Anunţ privind cererile pentru coorodonator de licenţă sau disertaţie din oficiu

Postat: 24.10.2022 12:35 | Actualizat: 16.01.2023 13:58
Categoria: Echivalare discipline

În atenţia studenţilor de anul III licenţă şi anul II master

Cererile pentru coorodonator de licenţă sau disertaţie din oficiu se depun în perioada 24.10.2022-06.11.2022 pe Portal.

Termen depunere cereri echivalare la ID

Postat: 05.10.2022 06:11 | Actualizat: 16.01.2023 13:58
Categoria: Generalităţi
Studenţii de la ID vor putea depune cererile de echivalare până la data de 30.10.2022.

Criterii specifice pentru acordarea de burse în anul universitar 2022-2023

Postat: 03.08.2022 21:57 | Actualizat: 03.04.2023 13:27
Categoria: Generalităţi
Ȋn conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, al Universității “Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, regăsiți mai jos criteriile specifice ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, necesare la repartizarea cuantumurilor burselor, ȋncepȃnd din anul universitar 2022-2023. Pentru mai detalii vă rugăm să accesaţi linkul.

Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2022

Postat: 06.07.2022 15:20 | Actualizat: 22.09.2022 09:35
Categoria: Tabere
Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2022, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi pot accesa detaliile necesare depunerii dosarului online, la următorul link.

Prelungire perioadă alegere discipline opţionale

Postat: 14.06.2022 09:43 | Actualizat: 06.07.2022 18:20
Categoria: Generalităţi
Alegerea disciplinelor opţionale pentru anul universitar 2022-2023 se poate face până pe 19 iunie.

Anunţ privind înscrierea pentru elaborarea lucrării de licenţă/ disertaţie, sesiunea de finalizare studii 2022-2023

Postat: 20.05.2022 12:35 | Actualizat: 03.04.2023 13:39
Categoria: Finalizare studii

Anunț important pentru studenții:

 • anului II licentă IF/ID (2021-2022)
 • anului I master (2021-2022)

Studenţii anului II licență IF/ID (2021-2022) şi cei din anul I master (2021-2022) trebuie să contacteze un cadru didactic în vederea stabilirii titlului şi coordonării lucrării de licenţă/disertaţie.

Lucrările de finalizare studii vor putea fi susţinute începând cu sesiunea iulie 2023.

Urmaţi instrucţiunile de descărcare, completare, avizare şi încărcare a cererilor menţionate în Portalul Facultăţii, după cum urmează:

 • descarcă cererea de elaborare a lucrării de licenţă /disertaţie;
 • completează, semnează şi obţine aviz coordonator;
 • scanează PDF cererea şi o încarcă în Portal , în secţiunea Încărcare document scanat.

Titlul ales nu mai poate fi modificat, el rămâne valabil şi în sesiunile următoare de licență/disertaţie. Schimbarea titlului lucrărilor de licenţă şi disertaţie se realizează cu acordul coordonatorului, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea examenului de finalizare studii.

Aprecierea anuală a activităţii personalului didactic

Postat: 16.05.2022 17:29 | Actualizat: 22.09.2022 09:36
Categoria: Generalităţi

În perioada 16 mai-5 iunie 2022 se realizează aprecierea anuală a activităţii personalului didactic de către studenţi. Formularul necesar acestei evaluări poate fi accesat dând clic pe acest link.

În scopul garantării confidenţialităţii nu este necesară logarea pe Portal, introducerea numărului matricol având doar rolul de a confirma că sunteţi student al Facultăţii noastre.

Locaţii pentru cursul gratuit de pregătire și instruire cu privire la oferirea primului ajutor

Postat: 09.05.2022 12:41 | Actualizat: 16.05.2022 20:29
Categoria: Generalităţi

Locaţiile unde se susține cursul gratuit de pregătire și instruire cu privire la oferirea primului ajutor, vineri, 13 mai 2022:

 • intervalul orar 12.00-14.00corp B, amfiteatrul B6, etajul 2
 • intervalul orar 14.00-16.00corp D, amfiteatrul D IV, etaj

Fişe semestriale, sem. 2, an universitar 2021-2022

Postat: 14.04.2022 07:27 | Actualizat: 12.05.2022 13:08
Categoria: Fise semestriale
În perioada 14.04-08.05.2022, vă rugăm să accesaţi următorul link (după logare), de unde veţi descărca fişa de înscriere semestrială, veţi completa, semna, scana şi încărca în formularul respectiv. După acţionarea butonului “Accesaţi contul”, veţi găsi mici instrucţiuni de accesare.

Curs gratuit de pregătire și instruire cu privire la oferirea primului ajutor

Postat: 12.04.2022 12:42 | Actualizat: 16.05.2022 20:30
Categoria: Generalităţi

Vineri, 13 mai 2022, ȋn sala S8 (parter, corp D) se va organiza un curs gratuit de pregătire și instruire cu privire la oferirea primului ajutor.

Cursul va fi susținut de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail
Sturdza” al Județului Iași.

Doritorii se pot ȋnscrie pentru intervalul orar preferat: 12.00-14.00 sau
14.00-16.00.

Cursul de instruire va dura 2 ore și se va organiza cu o grupă de 40 de cursanți. El va consta ȋn:

 • cunoașterea modului de acțiune în cazul salvării unei victime și procedura ce trebuie urmată;â
 • ȋnsușirea deprinderilor necesare pentru intervenția în mod corect față de o victimă, ȋn vederea
  acordării primului ajutor medical;
 • identificarea factorilor de risc existenți în momentul intervenției;
 • cunoașterea modului de acțiune ȋn cazul apariției unor situații de urgențe civile.

Prelungire termen pentru depunerea cererilor de întrerupere și transfer

Postat: 21.03.2022 12:57 | Actualizat: 12.04.2022 15:43
Categoria: Transfer-Reînmatriculare

În perioada 21.03.2022 - 04.04.2022 se vor depune, după logare:
• cereri de întrerupere a studiilor și
• cerereri de transfer de la o formă de învățământ la alta.
Formularele pot fi descărcate de la următoarea pagină.

Solicitare cazare, semestrul 2

Postat: 10.03.2022 08:08 | Actualizat: 12.04.2022 15:43
Categoria: Cazare
Ca urmare a începerii activităţilor didactice faţă în faţă (onsite), vă rugăm să vă înscrieţi în formularul "Cazare semestrul 2", pentru a solicita cazare (în cazul în care aveţi nevoie).

Solicitări reînmatriculare, transfer semestrial, semestrul 2, an universitar 2021-2022

Postat: 04.02.2022 14:14 | Actualizat: 12.04.2022 15:44
Categoria: Transfer-Reînmatriculare

Cererile de reînmatriculare însoţite de chitanţa de plată de 200 lei (taxa de reînmatriculare) se depun online în perioada 7-8 februarie 2022, accesând următorul link .

Cererile de transfer semestrial se depun online, tot în perioada 7-8 februarie 2022, dar după logarea în Portal; pe prima pagină este secţiunea denumită Solicitare transfer semestrial, unde va fi butonul către formularul de încărcare a cererii, în perioada stabilită.

Înscriere finalizare studii, sesiunea Februarie 2022

Postat: 06.01.2022 10:11 | Actualizat: 21.03.2022 15:03
Categoria: Finalizare studii

Examenele de finalizare a studiilor (licenţă, disertaţie, absolvire) în sesiunea februarie 2022 se adresează absolvenţilor care au încheiat integral studiile şi au taxele de şcolarizare achitate integral, la data înscrierii.

Înscrierea propriu-zisă se va realiza online şi va debuta în data de 14 februarie, încheindu-se la 16 februarie 2022.

Examenele de absolvire se vor desfăşura în perioada 23-25 februarie 2022, după o planificare care va fi stabilită la finalizarea perioadei de înscrieri.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi linkul, alegând secţiunea Finalizare studii, nu înainte de a vă autentifica.

Notă: absolvenţii din anii trecuţi, care doresc să susţină examenul de finalizare a studiilor, dar nu au acces la Portal, vor trimite un e-mail la adresa it.fpse@uaic.ro, în titlul căruia vor menţiona "Creare cont Portal", iar în textul e-mail-ului vor specifica numărul matricol.

Cereri de restanţe

Postat: 13.12.2021 08:03 | Actualizat: 21.03.2022 15:03
Categoria: Sesiune
Cererea pentru sustinerea examenelor/restanţe se va completa doar de către studenţii care au calitatea de restanţieri şi care urmează a se prezenta la sesiunea online februarie 2022; cei care nu participă în sesiunea februarie 2022 nu completează această cerere). În acelaşi fişier PDF va fi inclusă şi chitanţa de plată. Perioada de transmitere pe portal: 24 ianuarie -3 februarie 2022

Acord inregistrare video

Postat: 13.12.2021 08:01 | Actualizat: 21.03.2022 15:03
Categoria: Sesiune
Acordul pentru inregistrarea video a examenelor se va completa de către toţi studenţii, indiferent că sunt integralişti sau restanţieri, acordul fiind obligatoriu pentru susţinerea examenelor din sesiunea Februarie 2022. Termen de transmitere pe portal: 7 ianuarie 2022

Anunţ privind completarea fişelor semestriale, sem. 1

Postat: 17.11.2021 23:03 | Actualizat: 13.12.2021 09:59
Categoria: Fise semestriale

În perioada 17.11-05.12.2021, vă rugăm să descărcaţi fişa de înscriere semestrială (respectiv, anexa la contractul de studii pentru disciplinele psihopedagogice aferente specializări Psihologie – IF), să completaţi, semnaţi, scanaţi şi încărcaţi în formularul respectiv.

După acţionarea butonului “Accesaţi contul”, veţi găsi mici instrucţiuni de accesare.

Prelungire perioadă depunere documente finalizare studii

Postat: 02.09.2021 11:25 | Actualizat: 13.12.2021 13:42
Categoria: Finalizare studii
Documentele pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor se pot depune până la 02.09.2021, ora 14:30.

Prelungire perioada cazare

Postat: 02.08.2021 13:45 | Actualizat: 18.10.2021 22:48
Categoria: Cazare
Studenţii care doresc să se înscrie cu solicitare de cazare, pot să o facă până pe 20 august.

Solicitare loc tabără

Postat: 06.07.2021 02:20 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Tabere
Formularul pentru solicitare loc tabără este valabil în perioada 06.07-11.07/23:59.

Anunţ solicitări cazare

Postat: 28.06.2021 16:46 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Cazare
Formularul de solicitare a unui loc de cazare în campusurile universității, pentru anul universitar 2021–2022, poate fi completat până pe 29.07.2021.

Recomandari examen absolvire

Postat: 27.06.2021 11:24 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Finalizare studii
În vederea organizarii eficiente a examenului online de licenta / disertatie, va rugam sa tineti cont de urmatoarele aspecte:  
 • Conform graficului prezentarilor, veti avea la dispozitie 20 de minute, 10 minute prezentare insotita de suport PowerPoint, 10 minute de discutii / intrebari; recomandăm ca prezentarea în format Power-Point să aibă în jur de 10 - 12 slide-uri (inclusiv pagina de titlu); 
 • Conform metodologiei, în vederea asigurarii coprezentei de minim 3 studenti, este important sa fiti disponibili mai devreme decat intervalul orar alocat prezentarii voastre; 
 • In momentul in care veti fi admis, trebuie sa aveti buletinul si carnetul de student pregatite pentru a le prezenta la camera;  
Numele contului pe care il veti utiliza pentru logare este indicat sa fie personalizat cu numele vostru (evitati sa apara numele telefonului sau o insiruire de numere si litere); 

Linkuri WBBEX - absolvire

Postat: 26.06.2021 11:24 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Finalizare studii
În atenţia absolvenţilor care susţin examenul de finalizare a studiilor, sesiunea IULIE 2021!
Linkurile WEBEX pentru susţinerea examenului de absolvire vor apărea la pagina «Planificare», accesibilă după autentificare.
Detaliile privind comisia, data, ora le veţi regăsi pe pagina «Status», accesând opţiunea «Finalizare studiii»

Prelungire perioadă depunere documente finalizare studii

Postat: 24.06.2021 09:25 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Finalizare studii
Documentele pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor se pot depune până la 25.06.2021, ora 12:00.

Prelungire perioada depunere cerere restanţe

Postat: 11.06.2021 23:59 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Restanţe
Pentru studenţii, ciclul Licenţă, anii 1 şi 2 şi pentru cei din anul 1, Master, cererile pentru restanţe pot fi încărcate până joi, 17 iun., ora 12:00

Sectiunea DOCUMENTE INCARCATE

Postat: 30.05.2021 09:50 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Generalităţi
După ce aţi finalizat încărcarea şi documentelor, vă rugăm să verificaţi şi secţiunea "Documente încărcate". Astfel, veţi avea garanţia că s-a realizat bine operaţiunea.

Cauţi un îndrumător pentru lucrarea de licenţă sau pentru lucrarea de dizertaţie?

Postat: 11.05.2021 11:50 | Actualizat: 13.04.2023 15:05
Categoria: Finalizare studii
Proiecte disponibile in Laboratorul pentru Dinamica Senzorimotrica al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, sub supervizarea cercetătorului științific II Dr. Georgiana Juravle.
Domeniile de cercetare includ percepție, mișcare, nutritie si starea de bine. Le studiem cu unelte cognitive atat în laborator, cat si cu experimente online.
Contacteaza-ne la georgiana.juravle@uaic.ro

Prelungire perioadă depunere fişse semestriale

Postat: 29.04.2021 20:30 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Fise semestriale
Perioada de încărcare a fişelor semestriale pentru sem. 2 se prelungeşte până vineri, 7 mai.

Anunţ fişe semestriale

Postat: 12.04.2021 00:00 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Fise semestriale
Fişa semestrială aferentă semestrului 2 se poate încărca în perioada 12-29.04.2021.

Detalii privind planificarea evaluării absolvenţilor

Postat: 13.02.2021 14:25 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Finalizare studii
Absolvenţii înscrişi pentru finalizarea studiilor pot vedea planificarea examinării, dând clic pe meniul Absolvire → Status (meniul lateral/de jos).

Finalizare studii: detalii privind accesul pe platforma WEBEX

Postat: 11.02.2021 00:55 | Actualizat: 13.12.2021 13:12
Categoria: Finalizare studii

Etapele accesării WEBEX Meeting de catre student:

 1. La primirea mesajului de la profesor prin email, studentul va acţiona dând click pe linkul primit şi îl va deschide cu browser-ul de Internet (preferabil a se utiliza Microsoft Edge sau Google Chrome actualizate). Se acţionează «Join from the meeting link» prin click pe linkul respectiv (de ex. https://uaic.webex.com/uaic/j.php?... ).
 2. Se deschide browserul Internet la pagina întâlnirii şi în pagină este afişat butonul Join from browser». În funcţie de setări, sistemul solicită completarea numelui şi a adresei de email; se actioneaza butonul «Next».
 3. După acţionarea butonului «Next», în funcţie de setările dispozitivului de pe care se accesează, poate fi solicitat utilizatorului să permită accesul la camera şi la microfonul dispozitivului (printr-o fereastră Popup, în stânga sus); se bifează că este permis ca aplicaţia Webex să acceseze camera şi microfonul dispozitivului.
 4. Se apasă butonul «Join meeting» (pe fundal verde) din browser.

Prelungire perioadă depunere cerere restanţe

Postat: 26.01.2021 11:30 | Actualizat: 08.02.2021 04:15
Categoria: Restanţe
Cererile pentru susţinerea examenelor restante se pot depune până la 02.02.2021/12:00.

Înscriere finalizare studii

Postat: 22.01.2021 18:17 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Finalizare studii
Platforma pentru finalizarea studiilor poate fi accesată, de pe prima pagină a Portalului sau de la acest link.

Încheiere perioadă completare acord video

Postat: 20.01.2021 10:35
Categoria: Sesiune
Formularul pentru încărcarea acordului video necesar susţinerii sesiunii de examene va fi funcţional până azi, la ora 14:00.

Prelungire perioadă completare acord video

Postat: 18.01.2021 19:05
Categoria: Sesiune
Formularul pentru încărcarea acordului video necesar susţinerii sesiunii de examene va fi funcţional şi mâine, 19 ian.

Disponibilitate formulare sesiune

Postat: 14.01.2021 05:10
Categoria: Sesiune
• În cursul acestei dimineţi, vor fi funcţionale formularele pentru sesiune (acord video, cerere restanţă)
• În curând va fi posibilă înscrierea pentru examenul de Finalizare studii.

Comunicare referitor la fişele semestriale

Postat: 16.12.2020 14:45 | Actualizat: 13.07.2021 07:55
Categoria: Fise semestriale
Pentru fişele semestriale, comunicarea se va realiza cu Secretariatul.

Mod încărcare fişe semestriale

Postat: 15.12.2020 15:50
Categoria: Fise semestriale
Fişele semestriale se încarcă doar prin intermediul acestei platforme

Anunţ fişe semestriale

Postat: 15.12.2020 15:46
Categoria: Fise semestriale
Dacă trebuie să retrimiteţi o fişă deja încăcată, menţionaţi în e-mail ID-ul celei deja încărcate. Folosiţi, pe cât posibil, opţiunea Reply, pentru a vi se identifica mai rapid problema.
Portal | FPSE | UAIC © 2024
vineri, 01.03.2024