Defended doctoral theses

The table below lists the PhD students who have publicly defended their doctoral theses at the Doctoral School of Psychology and Educational Sciences , organized by the year of enrollment and field of study, with mention of the doctoral coordinator .

 

Year 2019 – 2020

Specialization Educational SciencesNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. ABD ALGANI M. YOUSEF The Impact of Graded Cognitive Based Assignments on Mathematics Performance of Arab Middle School Students in the North of Israel prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
2. ABO-ROMI Y. SALEH Formation of Thinking and Scientific Language in the Primary Classes prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
3. ABU ZEID H. HANAN The Impact of the New Israeli English Curriculum on the Achievement of Arab and Jewish Students: Teachers and Students’ Perception prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREŢU
4. ASSADI H. NABIL The Implementation of Geogebra Program into Pre-service Mathematics Teachers Training in Israel prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREŢU
5. MAREŞ G. GABRIEL Rolul educaţiei părinţilor în recuperarea copiilor cu tulburari din spectrul autist (TSA) prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU
6. MISHAELI A. AVIVA Evaluating the Intervention Programs for Promoting and Encouraging Technological Education in Schools through Collaboration between the Education Systems and the Industry prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREŢU
7. ZEEVI D. ARIELLA The Perception of Teachers` Professional Identity as Reflected in their Stories and Reports During the Professional Development Stages of the “Ofek Hadash” (New Horizon) Reform Throughout Their Career prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREŢU

 

Year 2019 – 2020

Specialization PsychologyNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. ABRAMOVSKI A.H. GAL-BARUCH The Perceptions and Expectations of Mothers of Children with Learning Disabilities Regarding Expressive and Creative Therapy conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI
2. ANDREI D. LAURA-MIHAELA căs. PASCARIU Fenomene şi procese în spaţiul educaţional virtual. Valoarea educaţională a reţelei de socializare Facebook prof. univ. dr. Marius-Ciprian CEOBANU
3. DIACONU P. ALEXANDRA căs. MAFTEI Children`s Moral Lives: Moral Representation, Licensing and Cleansing Mechanisms prof. univ. dr. Andrei Corneliu HOLMAN
4. ENESCU I. FLORIN Transa creativă ca factor de echilibru psihologic prof. univ. dr. Ion DAFINOIU
5. PRISECARU I. IOANA-CAMELIA ZMĂU Reprezentarea socială a iertării prof. univ. dr. Ana CONSTANTIN
6. URSU ANDREEA Negative Emotions, Emotional Processes and Relational Outcomes prof. univ. dr. Nicoleta Maria TURLIUC
7. ZUGRAVU R. GEORGIANA Testarea efectelor şi a moderatorilor cognitivi şi emoționali ai gândirii incoştiente în două arii: evaluări obiective şi judecăţi morale prof. univ. dr. Ana CONSTANTIN

 

Year 2018 – 2019

Specialization Educational SciencesNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. MOCANU T. Bogdan-Andre Influenţe educative și suport parental în educația religioasă a copilului prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
2. ŞUŞU P. Petre Dezvoltări ale curriculum-ului universitar coreografic în artele spectacolului prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREŢU
3. TĂNASĂ P. Tudorița (căs. GRĂDINARIU) Delicventța juvenilă și victimizarea minorului în contextul actual. Prevenirea comportamentelor agresive de tip bullying – o abordare psiho-pedagogică prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ

 

Year 2018 – 2019

Specialization PsychologyNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. ARGHIRE I. DIANA căs. TODEANCĂ Atitudini și moralitate în donarea de organe Prof.univ.dr. Nicoleta Maria TURLIUC
2. ARHIP T. GEORGEL Rolul psihoterapiei în tratamentul bolnavului oncologic prof. univ. dr. Ion DAFINOIU
3. CANDEL I. OCTAV-SORIN The Determinants of Couple Satisfaction: Sense of Relational Entitlement, Attachment and Future Time Perspective Prof.univ.dr. Nicoleta Maria TURLIUC
4. CÎRTIȚĂ I. ANDREEA-ELENA căs. CHIRILĂ Educația pentru nutriție și impactul ei asupra indicatorilor asociați calității vieții prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN
5. GÎRBĂ D. ALEXANDRA-EMILIA Influența factorilor non-perceptivi asupra orbirii perceptuale a schimbării prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN
6. HUZA G. GHEORGHE Religiozitate, predictor al riscului de îmbolnăvire sau al stării de bine psihologice? Relaţia cu identitatea socială prof. univ. dr. Ion DAFINOIU
7. PETROV IULIANA Particularități ale atașamentului și stilului parental la copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate prof. univ. dr. Ion DAFINOIU
8. RÎŞCANU G. MARIA căs. ROMAN Eficacitatea intervențiilor psihoterapeutice on-line și la telefon în simptomatologia depresiei postpartum Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN
9. ZANCU M. SIMONA ALEXANDRA Imaginea corporală și comportamentul alimentar în rândul manechinelor. Perspectivă bio-psiho-socială în contextul reglementărilor profesionale actuale prof. univ. dr. Ion DAFINOIU

 

Year 2017 – 2018

Specialization Educational SciencesNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. CHICU G.D. Smaranda – Gabriela Forme de utilizare a noilor tehnologii educaționale pentru nativii digitali prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU
2. HOLIC G. Roxana – Ionela Axietatea și gestionarea acesteia în contextul competițiilor educaționale ale adolescenților cu aptitudini intelectuale înalte prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREŢU

 

Anul 2017 – 2018

Specializarea PsihologieNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. CĂLUŞARU M. Maria – Ancuța căs. GURZA Particularităţi ale ataşamentului stilului parental la copii crescuţi în familia de asistenţi maternali prof. univ. dr. Ion DAFINOIU
2. PĂSAT R. Elena – Roxana căs. PĂNOI Reziliența familială evaluare, factori asociați și consecințe prof. univ. dr. hab. Nicoleta Maria TURLIUC
3. ZAMFIR D. Mioara căs. BOCA-ZAMFIR Cyberbullying și reglarea emoțională: efecte și intervenție pentru reducerea fenomenulu prof. univ. dr. hab. Nicoleta Maria TURLIUC

 

Year 2016 – 2017

Specialization Educational SciencesNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. BORDEI T. Sanda Teoria inteligenţelor multiple ‐ incidenţe asupra formării continue a profesorilor Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ
2. IANCU V. Letiţia căs. DURNEA Rolul paremiologiei în educaţie Prof.univ.dr. Laurentiu ŞOITU
3. ŢICĂU E. Alina căs. SÎRGHEA Efecte ale utilizării manualului digital în învăţământul primar Prof.univ.dr. Laurentiu ŞOITU

 

Year 2016 – 2017

Specialization PsychologyNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. ANTONOVICI C. Lorena Implicaţii ale umorului asupra calităţilor relaţiilor de cuplu Prof.univ.dr. Nicoleta Maria TURLIUC
2. CONSTANTIN M. Loredana căs. MIHĂILEASA Implicaţii ale umorului asupra calităţilor relaţiilor de cuplu Prof.univ.dr. Ana CONSTANTIN
3. DORON‐HARARI Z. Michael‐Miriam Strengthening Psychological Resilience Through the Being On Stage Intervention Program
(Bosip) in Drama Therapy
Prof.univ.dr. Nicoleta Maria TURLIUC
4. GAVRILOAIEI T. Sabina Irina Implicaţii ale conflictului muncă‐familie resimţit de părinţi asupra atitudinii faţă de muncă a tinerilor Prof.univ.dr. Ana CONSTANTIN
5. HEYMANN‐KRENGE B. Ronithah‐Hertha The Emotional Meaning of the Process of Art and The Role of the Inner Spectator as an
Evaluation Tool for the Art Therapist
Prof.univ.dr. Ion DAFINOIU
6. IONESCU G. Daniela Dezvoltări ale modelului concordanţei cu sine în stabilirea scopurilor în context clinic Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN
7. IVAS N. Nicoleta căs. FIRICĂ Implicarea în muncă. Factori determinanți și consecințe psihologice Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN
8. TANSANU C Andreea‐Mirela căs. MANDIA Strategii cognitive şi motivaţionale în autoreglarea comportamentului alimentar la adolescenţii şi adulţii tineri Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN

 

Year 2015 – 2016

Specialization PsychologyNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. ASTANI C. ANDREEA‐IULIANA Reglarea comportamentului alimentar ‐ diferenţe individuale şi presiuni socio‐culturale” prof.dr. I.Dafinoiu
2. BOGDAN R.G. SMARANDA‐RALUCA DETERMINATI INDIVIDUALI ŞI SITUAŢIONALI AI AGRESIVITĂŢII LA VOLAN prof.dr. I.Dafinoiu
3. BOSTAN MARIA CRISTINA IMPACTUL FACTORILOR DE PERSONALITATE SI DE CUPLU ÎN DEFINIREA, URMĂRIREA ŞI REALIZAREA
OBIECTIVELOR
prof.dr.T.Constantin
4. BUCUR S. MIHAELA Beneficii şi costuri ale diversităţii în grup. Influneţa asupra performanţei şi satisfacţiei grupului prof.dr.T.Constantin
5. CIUDIN E. MIRELA Impactul bolii cronice asupra vieţii familiale: o perspectivă sistemicăI prof.dr. N. M.Turliuc
6. DUCA G. DIANA‐SÎNZIANA Stresul familial în contextul tulburărII de spectru autist a copilului prof.dr. N. M.Turliuc
7. FRÎNCU D. CRISTINA – ŞTEFANIA MODELUL DINAMIC AL PERSISTENŢEI ORGANIZAŢIONALE A ANGAJAŢILOR DIN INDUSTRIA INFORMAŢIEI ŞI
SERVICII. STUDIU LONGITUDINAL
prof.dr.A. Constantin
8. MAN I. GABRIELA-MARIA Perspectiva asupra viitorului şi dinamicile familiale şi emoţionale la vârsta a treia prof.dr. N. M.Turliuc
9. MAN MIHAELA Factorii de personalitate ai modelului Big Five şi persistenţa motivaţională – predictori ai performanţei profesionale a
managerilor şi operatorilor
prof.dr.A. Constantin
10. PRICEPUTU S. SIMONA căs. HERB Eficienţa terapiei centrate pe emoţii: conectarea emoţională, satisfacţia în cuplu şi iertarea prof.dr. N. M.Turliuc
11. TUDORACHE C. ROXANA căs. DUMITRU Factori psihologici asociaţi succesului procedurii de fertilizare în vitro la cuplurile diagnosticate cu infertilitate prof.dr. N. M.Turliuc

 

Year 2014 – 2015

Specialization PsychologyNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. COMAN N. ALINA-ELENA căs. CIABUCA IMAGINEA PUBLICĂ A POLIŢISTULUI ROMÂN. ANALIZA DIN PERSPECTIVA MODELULUI TRIANGULAŢIEI, CA
MODALITATE DE CREŞTERE A ACURATEŢII ÎN EXPLICARE ŞI MODELARE
prof.dr. Zoltan Bogathy
2. SCUTARU I. ELENA – LAURA UN MODEL AL FACTORILOR PREDICTIVI AI INFIDELITĂŢII. RĂSPUNSURILE EMOŢIONALE LA INFIDELITATEA
SEXUALĂ VERSUS INFIDELITATEA EMOŢIONALĂ
prof.dr. N. M.Turliuc

 

Year 2013 – 2014

Specialization PsychologyNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. BÂRLIBA I. RADU – GEORGE Implicaţii clinice ale gandirii contrafactuale şi ale fenomenului hindsight bias în tulburările afective prof.dr. I.Dafinoiu
2. BUTNARU V. DANIELA – GEORGETA căs.
BULIGA
Interfaţa muncă-familie: de la perspectiva conflictului şi a interacţiunii pozitive la modele integratoare prof.dr. N. M.Turliuc
3. CURELUŞĂ V. LILIANA căs.BUJOR Reglarea emoţională. Determinanţi, consecinţe afective şi remedii. prof.dr. N. M.Turliuc
4. HOJBOTĂ D. ANA – MARIA Structura şi dinamica teoriilor naive referitoare la relaţia dintre cretivitate şi personalitate prof.dr. Constantin Ana
5. MAZILU S. LAURA – SIMONA CĂS. NEGOIŢĂ PREDICŢIA RECOMPENSELOR ŞI SANCŢIUNILOR LA POLIŢIŞTII DE FRONTIERĂ OPERATIVI prof.dr.T.Constantin
6. MĂGUREAN I. SILVIA – VIORICA CĂS. RUSU Schimbarea cogniţiilor implicite faţă de fumat prof.dr.T.Constantin
7. NEŞTIAN V. OANA – MARIA Dezvoltarea competenţei interculturale prin intermediul cursurilor de formare la nivel european prof.dr. Zoltan Bogathy
8. OPARIUC-DAN O. CRISTIAN Modele de răspuns la ITEM în evaluarea psihologică prof.dr.T.Constantin
9. POSTĂVARU I. GIANINA – IOANA Dimensiuni ale calităţii vieţii pacientelor diagnosticate cu cancer mamar, după mastectomie şi în timpul curelor de
chimioterapie şi radioterapie. Premizele unui studiu comparativ
prof.dr. I. Dafinoiu + prof.dr.
Duncan Cramer Universitatea
Loughborough cotutela anglia
10. ZEPA N. LILIANA căs. CISMARIU PROFILUL ANTREPRENORULUI DE SUCCES ÎN CONTEXTUL ECONOMIC DE CRIZĂ prof.dr. Z. BOGATHY

 

Year 2012 – 2013

Specialization PsychologyNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. AMARIEI C. CORNELIA căs. MĂIREAN Trauma vicariană – impactul expunerii la evenimente traumatice prof.dr. N. M.Turliuc
2. CHIRILĂ R. TEODORA Eficienţa mecanismelor de coping în cazul bullying-ului la locul de muncă prof.dr.T.Constantin
3. CRAMARUC I. NICOLETA-MIHAELA Strategii de coping ale angajaţilor faţă de abuzul psihologic din organizaţii prof.dr. Constantin Ana
4. GHEORGHIU C. ALEXANDRA Comportamentele riscante la volan în cazul tinerilor şoferi – rolul mecanismelor de influenţă socială a grupului prof.dr.T.Constantin
5. IONESCU M. MIHAELA ANDREEA Transmiterea intergeneraţională a modelului de ataşament. Intervenţii de optimizare prof.dr. I.Dafinoiu
6. MARICI C. MARIUS Rolul variabilelor parentale în conflictul părinte-adolescent prof.dr. N. M.Turliuc
7. MURARU D.F. ANTOANETA – ANDREEA Adaptarea maritală şi familia de origine în contextul perspectivei teoretice şi al intervenţiei terapeutice narative prof.dr. N. M.Turliuc
8. PREOTU I. IULIA – DIANA Standarde ideale în relaţiile romantice prof.dr. N. M.Turliuc
9. RUSU C. ANDREI Eficientizarea comportamentelor de căutare a unui loc de muncă din perspectiva teoriilor proceselor duale prof.dr.T.Constantin
10. STANCIU G. ELENA CĂS. ADUMITROAIE Efecte psihociale ale emigraţiei părinţilor asupra copiilor ramaşi acasă prof.dr. I.Dafinoiu
11. SIDORIUC G. SIMONA -ROXANA Factorii psihologici ai complianţei la politicile antidrog prof.dr. I.Dafinoiu
12. VARGA Ş. ŞTEFAN – SERGIU Efectul disocierii şi al anxietăţii asupra percepţiei durerii prof.dr. I.Dafinoiu

 

Year 2011 – 2012

Specialization PsychologyNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. ANISESCU G. IRINA CRISTINA Comunicarea conspirativă în reţeaua informativă a securităţii. Aspecte psihosocială. prof.dr. A. Neculau
2. BUCULEI CĂTALIN MANUEL Probleme ale selecţiei psihologice a candidaţilor la academiile militare din România prof.dr. A. Neculau
3. CORDUNEANU D. ALINA CĂS. VULPE Emoţiile pozitive ca elemente esenţiale în schimbarea terapeutică prof.dr. I.Dafinoiu
Ana +cotutela univ. Brussels
4. DĂNILĂ D. OANA Calitatea vietii de familie versus performanţa în muncă. O analiza psihosocială prof.dr. I.Dafinoiu
5. HESS ESTHER PSYCHOANALYTICAL PSYCHOTHERAPIES IN THE ULTRA-ORTHODOX COMMUNITY: CONTRADICTIONS,
CONFLICTS OR POSSIBLE TENSIONS
prof.dr. I.Dafinoiu
6. JURAVLE P. PETRUŢA – PARASCHIVA CĂS.
RUSU
Religiozitatea şi copingul religios în relaţiile de cuplu şi familie. prof.dr. N. M.Turliuc
7. LAZEA V. CRISTINA – LAVINIA căs. CEAPĂ Factori religioşi, spirituali şi culturali în adaptarea la boala neoplazică prof.dr. I.Dafinoiu
8. MACARIE M. ALEXANDRA – ELENA Managementul impresiilor la locul de muncă – determinanţi individuali şi organizaţionali. prof.dr.T.Constantin
9. OANCEA V. GEORGE ADRIAN Supervizarea în psihoterapie: obiective, procese, rezultate prof.dr. I.Dafinoiu
10. ROBOTĂ RADU MIHAIL STRUCTURI DE PERSONALITATE ÎN PRIMA TINEREŢE – CU REFERIRE SPECIALĂ LA STUDENŢI prof.dr. Constantin Ana
11. ROTARU T. TUDOR – ŞTEFAN Dinamica influenţelor sugestive: între psihologia persoanei şi contextul psihosocial prof.dr. I.Dafinoiu
12. ŢUŢU V. ANDREEA Influenţa sistemului de valori asupra competenţei profesionale şi performanţei. prof.dr. Z. Bogathy

 

Year 2010 – 2011

Specialization PsychologyNr. crt. Name and surname of dr. The title of the doctoral thesis Scientific coordinator
1. CRISTEA G. MIOARA Reprezentarea socială a integrării în UE. Mituri, expectanţe, convingeri şi atitutdini ale romînilor faţă de integrarea în UE prof.dr. A. Neculau
2. CRUMPEI G. IRINA Stresul traumatic secundar la cadrele medicale prof.dr. I.Dafinoiu
3. HAIVAS M. SIMONA-MIHAELA Motivaţia pentru voluntariat – perspectiva teoriei auto-determinării prof.dr. Constantin
Ana +cotutela univ. Brussels
4. IAMRIŞKA I. MIRELA căs. CIOLAC Leadership-ul şi femeia manager prof.dr. Z. Bogathy
5. IUŞCĂ P. GETA-DORINA Factori psihologici ai interpretării muzicale prof.dr. I.Dafinoiu+cotutela
Univ. Arte Munteanu Viorel
6. LARCO M. IULIANA căs.ZAVADOVSCHI Tulburările algice şi modalităţile de expresie psihosocială ale acestora prof.dr. I.Dafinoiu
7. LEIBOVICI M. ANA – AURELIA căs. HUŢANU Refluxul forţei de muncă româneşti- patteenuri specifice prof.dr. A. Neculau
8. MATEI C. DANIELA căs. MARINESCU Reprezentarea socială a puterii la adolescenţi prof.dr. A. Neculau
9. PANAINTE N. MARIAN Psihologia experienţei emoţional cognitive a actorului prof.dr. Constantin Ana
10. TEODORESCU ALINA DIANA Determinanţi sociali şi cognitivi în relaţiile interpersonale prof.dr. A. Neculau
11. ŢEPORDEI ANA MARIA Dimensiunea lingvistică a contextului social prof.dr. A. Neculau