Habilitation theses public defense

 

Numele candidatului:
Măirean Cornelia
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

3 noiembrie 2020,
ora 12:00, platforma: Webex

Teza: Risc, siguranță și sănătate mentală în contextul provocărilor de zi cu zi și a evenimentelor majore de viață

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Psihologie

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Maria Nicoleta Turliuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. habil. Dragoş Iliescu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. habil. Andrei Miu, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj

 

  Membru supleant:

 • Prof. univ. dr. habil. Ruxandra-Loredana Diaconu-Gherasim, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Propunere comisie
Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare – română
Portofoliu
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Paloş Ramona
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

26 aprilie 2018,
ora 12:30, sala Grup
Dinamică

Teza: Variabile ce facilitează învăţarea în contexte educaţonale diverse şi modelează dezvoltarea profesională a studentului şi a profesorului

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Ştiinţe ale Educaţiei

Instituţia unde candidatul este titular: Universitatea de Vest din Timişoara

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Lucian Ciolan, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. habil. Muşata Dacia Bocoş Binţinţan, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj
 • Prof. univ. dr. habil. Carmen Creţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare – română
Portofoliu
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Enea Violeta
Conf. univ. dr.

Data, oraşi locul susţinerii
tezei de abilitare:

25 ianuarie 2018,
ora 12:00, sala D206

Teza: Basic research on neural mechanisms, emotions and behavioral responses in social interactions and various mental disorders

 

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Psihologie

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Eugen Avram, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. habil. Maria Nicoleta Turliuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. habil. Daniel David, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare – română
Portofoliu
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Diaconu-Gherasim Ruxandra-Loredana
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

21 septembrie 2017,
ora 13:00, sala

 

Teza: Dezvoltarea emoţională şi şcolară a adolescenţilor:
Teoria neajutorării învăţate, Perspectiva ecologică şi a orientării spre viitor

 

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Psihologie

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Delia Vârgă, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr. habil. Petru Curşeu, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. habil. Maria-Nicoleta Turliuc, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
  din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare
Portofoliu
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Iorga Magdalena
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

26 octombrie 2017,
ora 12:00,
sala Grup Dinamică

Teza: Applied Psychology in Medical Field.
Psychological and Ethical Approaches in Medical Settings

 

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Psihologie

Instituţia unde candidatul este titular: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Ticu CONSTANTIN, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. habil. Eugen AVRAM, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. habil. Mona VINTILĂ, Universitatea de Vest din Timişoara

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare – română
Rezumatul tezei de abilitare – engleză
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Frumos Florin-Vasile
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

13 iulie 2017,
ora 10:00
sala D206
 

Teza: Cognition and metacognition in education /
Cogniţie şi metacogniţie în educaţie

 

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Ştiinţe ale Educaţiei

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Carmen Mihaela Creţu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. habil. Ion-Ovidiu Pânişoară, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. habil. Muşata Dacia BOCOŞ BINŢINŢAN, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare – română
Rezumatul tezei de abilitare – engleză
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Stan Liliana
Prof. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

14 iunie 2017,
ora 12.00, sala Grup Dinamică 

Teza: Temeiuri etico-pedagogice în conceperea şi realizarea educaţiei. Contextualizări pentru educaţia timpurie

 

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Ştiinţe ale Educaţiei

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Simona Sava, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr. habil. Ion Albulescu, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. habil. Constantin Cucoş, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare – română
Rezumatul tezei de abilitare – engleză
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Ceobanu Marius-Ciprian
Prof. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii


16 februarie 2017,
ora 12.00, sala D206 

Teza: Cadre psiho–pedagogice ale unei paradigme asupra educaţiei contemporane

 

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Ştiinţe ale Educaţiei

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Ion-Ovidiu Pânişoară, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. habil. Muşata Bocoş-Binţinţan, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. habil. Constantin Cucoş, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Gherguţ Alois
Prof. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

16 februarie 2017,
ora 13.30, sala D206 

Teza: Psycho-pedagogical strategies for the diagnosis and educational intervention at children with special needs, with a view to developing inclusive educational services (Strategii psihopedagogice pentru diagnoza şi intervenţia educaţională la elevii cu cerinţe speciale, în perspectiva dezvoltării de servicii educaţionale de tip incluziv)

 

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Ştiinţe ale Educaţiei

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Ion-Ovidiu Pânişoară, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. habil. Muşata Bocoş-Binţinţan, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. habil. Constantin Cucoş, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare – română
Rezumatul tezei de abilitare – engleză
Raport de abilitare

Numele candidatului:

Boza Mihaela
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

15 februarie 2017,
ora 12.00, sala D206

Teza: Attitudes, identity and intergroup relations

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Psihologie

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Petru Curseu, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. habil. Alin Gavreliuc, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr. habil. Ticu Constantin, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare – română
Rezumatul tezei de abilitare – engleză
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Gavrilovici Ovidiu
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

15 februarie 2017,
ora 15.00, sala D206 

Teza: Abordarea narativă în psihologie. Elemente de psihologie narativă aplicată

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Psihologie

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Alin Gavreliuc, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr. habil. Adrian Opre, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. habil. Maria-Nicoleta Turliuc, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Holman Andrei-Corneliu
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

15 februarie 2017,
ora 13.30, sala D206 

Teza: Fundamental and applied investigations on the emotion – cognition interplay

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Psihologie

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Adrian Opre, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Conf. univ. dr. habil. Irina Macsinga, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr habil. Ticu Constantin, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Karner-Huţuleac Adina
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

16 februarie 2017,
ora 10.00, sala D206 

Teza: Calitatea vieţii pacientului cronic

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Psihologie

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Mihaela Minulescu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
 • Conf. univ. dr. habil. Irina Macsinga, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr habil. Ion Dafinoiu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Lista de lucrări relevante
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Momanu Mariana
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

9 martie 2017,
ora 13.30, sala D206

Teza: Perspective istorice şi culturale în analiza educaţiei din spaţiul românesc şi european

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Ştiinţe ale Educaţiei

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Simona Sava, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr. habil. Muşata Bocoş-Binţinţan, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. habil. Carmen-Mihaela Creţu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Popa Nicoleta-Laura
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

ora12.00, sala D206

Teza: Diversity and inclusion in education and educational research. Bridging group – specific approaches

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Ştiinţe ale Educaţiei

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Romiţă Iucu, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. univ. dr. habil. Muşata Bocoş-Binţinţan, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. habil. Carmen-Mihaela Creţu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare
Raport de abilitare

Numele candidatului:
Soponaru Camelia
Conf. univ. dr.

Data, ora şi locul susţinerii
tezei de abilitare:

16 februarie 2017,
ora 12.30, sala D208 

Teza: Psihologia socială clinică şi provocările societăţii româneşti contemporane

Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Psihologie

Instituţia unde candidatul este titular: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Propunerea comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare:

 • Prof. univ. dr. habil. Mihaela Minulescu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Mona Vintilă, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof. univ. dr. habil. Maria-Nicoleta Turliuc, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Documente:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
Rezumatul tezei de abilitare
Raport de abilitare