Ticu Constantin

Beyond the asymmetries between pleasure and pain. An exploratory study of the links between regulatory focus, trait affectivity and motivational persistence

Beyond the asymmetries between pleasure and pain. An exploratory study of the links between regulatory focus, trait affectivity and motivational persistence

Ana-Maria Hojbotă, Andrei Rusu, Ticu Constantin
Motivational persistence (MP) is a recently introduced concept that describes individuals’ goal striving endeavors in a trait based paradigm. The present paper, representing one of several steps in testing and understanding motivational persistence…

Work Style. Development and Validation of a Standardised Assessement Instrument

Work Style. Development and Validation of a Standardised Assessement Instrument

Ticu Constantin, Andrei Rusu, Anda Niculescu, Adelina Ianoș, Veronica Nechita, Alina Mogosanu
The first part of this study presents a critical overview of the academic literature underpinning the concept of work styles. The second focuses on the methods used to develop a tool for measuring work styles in a national context. Thus, in creating the instrument we…

Determinanţi afectivi ai persistenţei motivaţionale

Determinanţi afectivi ai persistenţei motivaţionale

Ana-Maria Hojbotă, Ticu Constantin
Persistenţa motivaţională se referă la nucleul dur al motivaţiei individuale, dimensiunea mai degrabă cantitativă (energia şi stabilitatea motivaţională) decât calitativă a acesteia (Constantin şi col., 2007). Psihologia personalităţii include persistenţa atât în modele temperamentale cât şi caracteriale…

Impactul valenţei recompensei asupra persistenţei motivaţionale

Impactul valenţei recompensei asupra persistenţei motivaţionale

Loredana-Petronela Matran, Ticu Constantin
Lucrarea de faţă urmăreşte clarificarea conotaţiilor persistenţei motivaţionale în funcţie de valenţa recompensei: recompensă absentă, slabă sau puternică. Obiectivul empiric al prezentei cercetări a fost acela de a identifica impactul diferitelor tipuri de recompensă asupra persistenţei în…

Implicarea motivaţională; operaţionalizare şi primele studii de validare a unei scale standardizate

Implicarea motivaţională; operaţionalizare şi primele studii de validare a unei scale standardizate

Ticu Constantin, Elena-Irina Macovei, Alina Orzan, Veronica Nechita
Un prim obiectiv al prezentului studiu a fost acela de a analiza din punct de vedere conceptual un modul important al motivaţiei – implicarea motivaţională – şi de a propune distincţiile necesare faţă de o alta de un alt modul la fel de important…

Persistenţa motivaţională şi operaţionalizarea ei în vederea evaluării potenţialului motivaţional individual

Persistenţa motivaţională şi operaţionalizarea ei în vederea evaluării potenţialului motivaţional individual

Ticu Constantin, Ingrid Iarcuczewiczi, Loredana Constantin, Anca Fodorea, Liliana Căldare
Pornind de la perspectiva teoretică a analizei funcţionale asupra motivaţiei pentru muncă (Kanfer, R., 1999), ne-am propus construcţia unei probe standardizate de evaluare a persistenţei motivaţionale – concept definit ca tendinţa de a persista în acţiunile direcţionate spre…

Skip to content