Maria Nicoleta Turliuc

The associations between vicarious trauma dysfunctional beliefs and traumatic stress among hospital personnel

The associations between vicarious trauma dysfunctional beliefs and traumatic stress among hospital personnel

Cornelia Măirean, Diana Cimpoeşu, Maria Nicoleta Turliuc
The purpose of this present study was to investigate the association among vicarious trauma dysfunctional beliefs, professional experience and traumatic stress symptoms in a sample of physicians, nurses and paramedics.

The Common Fate Mediation Model: Does Communication of Ideals Mediate the Relationship between Ideal Similarity and Relationship Satisfaction?

The Common Fate Mediation Model: Does Communication of Ideals Mediate the Relationship between Ideal Similarity and Relationship Satisfaction?

Iulia Diana Preotu, Maria Nicoleta Turliuc
The aim of our study is to test whether the communication of ideals mediates the relationship between ideal similarity and relationship satisfaction using the Common Fate Mediation Model (Ledermann & Macho, 2009).

A Semi-model of Predictive Factors for Mixed Infidelity

A Semi-model of Predictive Factors for Mixed Infidelity

Maria Nicoleta Turliuc, Elena Laura Scutaru
Infidelity is the sign of a crisis in a relationship. The triangular theory of love (Sternberg, 1986), the interpersonal exchange model of sexual satisfaction or the Big Five model can be useful for understanding the dynamics of a couple’s relationship.

Influenţa nivelului depresiei diadice asupra satisfacţiei maritale

Influenţa nivelului depresiei diadice asupra satisfacţiei maritale

Cornelia Amariei, Loredana Gherasim, Maria Nicoleta Turliuc
In cadrul acestui studiu ne-am propus să analizăm impactul nivelului depresiei partenerilor şi a gradului de dezvoltare familială asupra satisfacţiei conjugale. Ipotezele studiului sunt următoarele: satisfacţia conjugală va fi influenţată de nivelul de depresie şi…

Influenţa mediului penitenciar asupra personalităţii deţinutului

Influenţa mediului penitenciar asupra personalităţii deţinutului

Maria Nicoleta Turliuc, Carmen Parteni
Studiul de faţă analizează impactul detenţiei asupra personalităţii deţinuţilor recidivişti şi nerecidivişti. Este recunoscut faptul că încarcerarea exercită o mare influenţă asupra capacităţii de adaptare a populaţiei private de libertate. Am propus următoarele ipoteze:…

Influenţa genului, a atitudinii sexiste şi a dominării sociale asupra atitudinii faţă de violenţa conjugală asupra femeii

Influenţa genului, a atitudinii sexiste şi a dominării sociale asupra atitudinii faţă de violenţa conjugală asupra femeii

Maria Nicoleta Turliuc
În majoritatea societăţilor, rolul masculin şi cel feminin nu sunt numai diferite, ci şi inegale, femeile fiind supuse unui sexism instituţionalizat, bazat pe stereotipuri sexuale, prejudecăţi şi discriminare. Plecând de la statutul socialmente atribuit lor…

Stilurile de ataşament şi alegerea partenerului romantic ipotetic

Stilurile de ataşament şi alegerea partenerului romantic ipotetic

Maria Nicoleta Turliuc, Lavinia Ichimaș
Teoria ataşamentului a sugerat că în cadrul interacţiunilor dintre copil şi părinte/îngrijitor ia naştere un model mintal (“working model”, concept introdus de Bowlby în 1973) care va ghida comportamentul copilului şi percepţia relaţiilor cu ceilalţi.

Skip to content