24.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Rotaru M.L. Milka-Nicoleta căs. Apostu

La data de 24.09.2021, ora 12:00, pe aplicaţia ZOOM, Doamna Rotaru M.L. Milka Nicoleta Apostu va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Intimacy and associated relationship quality variables, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Rotaru Milka Nicoleta căs. Apostu}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Mona VINTILĂ ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Rusu Petruţa-Paraschiva ( CV),
  Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
 • Conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.