24.03.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. DIACONU P. ALEXANDRA CĂS. MAFTEI

La data de 24.03.2023, ora 12:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala D 206, Doamna Diaconu P. Alexandra căs. Maftei va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Attitudes Toward Disability and Inclusive Education Practices: Evaluating the Perception and Roles of Toys Depicting Disabilities, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Diaconu Alexandra căs. Maftei}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Alois Gherguţ (CV),
Referenţi:
  • Conf.univ.dr. Andrea HATHAZI ( CV),
    „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca
  • Conf.univ.dr. Emilia OPRIȘAN ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • conf. univ. dr. Adina KARNER-HUŢULEAC ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.