30.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. GORAŞ P. MARIA- ANDREEA căs. NECULAU

La data de 30.09.2021, ora 10:00, pe aplicaţia WEBEX, Doamna GORAŞ P. MARIA- ANDREEA CĂS. NECULAU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Impactul formării continue a personalului didactic asupra calităţii procesului instructiv-educativ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto GORAŞ P. MARIA- ANDREEA CĂS. NECULAU}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Carmen Mihaela CREŢU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Romiţă IUCU BUMBU ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Muşata Dacia BOCOŞ-BINŢINŢAN ( CV),
  Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Liliana STAN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.