Conferința internațională „Comunication, Context, Interdisciplinarity” – ed. a VI-a

Institutul de Studii Multiculturale Alpha, in parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tirgu Mures si Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române organizează, in perioada 24-25 octombrie 2020, la Tirgu Mures, ediția a şasea a Conferinței internaționale Comunication, Context, Interdisciplinarity (CCI – 6). Conferinta CCI 6 este o manifestare științifică cu traditie, notorietate si prestigiu.

Domenii de cercetare: filologie, comunicare, relații publice, jurnalism, istorie, geografie, psihologie, filosofie, sociologie, relații internaționale, stiintele educației, teologie, studii europene, științe politice si științe sociale (la secțiunea Științe sociale pot fi propuse lucrări din domeniile economie, management, drept).

Volumul conferinței CCI 6 va fi trimis pentru indexare in Web of Science – Clarivate Analytics. Lucrările conferinței pot fi redactate in limba romana sau într-o limba străină (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola), cu rezumat si 5 cuvinte-cheie in limba engleza.

La conferința sunt invitați sa participe cercetători, cadre didactice universitare, doctori in domeniile menționate mai sus, doctoranzi.

  • Termenul-limita pentru trimiterea formularelor de înscriere completate: 25 septembrie 2020
  • Confirmarea acceptarii lucrărilor: 30 septembrie 2020
  • Plata taxei: 5 octombrie 2020
  • Termen-limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso: 10 octombrie 2020.

Invitatia oficiala la aceasta conferinta, unde se regasesc toate informațiile necesare pentru participare.

Formularul de înscriere.