Regulamente și proceduri administrative

Procedură operaţională privind finalizarea studiilor universitare de doctorat, depunerea tezei de doctorat în vederea susţinerii publice online pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta.

Procedură operaţională privind evaluarea online a rapoartelor din Programul de Cercetare Ştiinţifică a doctoranzilor pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta

Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (2020-2021)

Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (2019-2020)

Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (în vigoare pentru anii II si III si studentii doctoranzi înmatriculaţi înainte de 01.10.2017)

Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (2018-2019)

Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (2017-2018) – revizuire

Plan de învăţământ 2018-2019

Ordinul nr. 5110 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea standardelor nationale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat (UAIC)

Regulamentul Şcolii Doctorale de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

ANEXA 1. Regulament de evaluare a activităţii studenţilor doctoranzi

ANEXA 2. Standarde minimale pentru evaluarea calităţii (ştiinţifice) a unei teze de doctorat

Raport de autoevaluare a Şcolii Doctorale