17.11.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Abd Algani Yousef

La data de 17.11.2020, ora 12:00, pe aplicaţia WEBEX, domnul Abd Algani M. Yousef va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul The Impact of Graded Cognitive Based Assignments on Mathematics Performance of Arab Middle School Students in the North of Israel, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Abd Algani Yousef}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Alois GHERGUŢ (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Constantin Cucoş (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Pânişoară Ion Ovidiu ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • conf. univ. dr. Cătălin GLAVA ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
  • prof. univ. dr. Marius-Ciprian Ceobanu ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.