18.07.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. MATALON J. CARMIT

La data de 18.07.2022, ora 11:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna MATALON J. CARMIT va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul OPPOSITION IN EARLY CHILDHOOD. EXAMINING INFLUENCE MECHANISMS AND EVALUATING THE EFFECTIVENESS AND ACCEPTABILITY OF THE POSITIVE PARENTING FOR OPPOSITIONAL PRESCHOOLERS PROGRAM., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto MATALON J. CARMIT}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf. dr. Ştefan BONCU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Anca DOBREAN ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Romeo Zeno CREŢU ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.