20.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Yomtovian Avinoam

La data de 20.09.2021, ora 10:00, pe aplicaţia WEBEX, Domnul Yomtovian Avinoam va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EMOTIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL CLIMATE; EXPRESSION AND CHARACTERIZATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ISRAEL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Yomtovian Avinoam}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • conf. univ. dr. Corina ILIN ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Cătălin NEDELCEA ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Dorin NASTAS ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.