24.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Zakri Florin

La data de 24.09.2021, ora 14:00, pe aplicaţia WEBEX, Doamna Zakri Florin va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Investigating a group facilitation program: Support and mentoring of teachers trained for mainstream education who work with at-risk and socially excluded youth in Israel, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Zakri Florin}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Marius Ciprian CEOBANU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ-BINŢINŢAN ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Ion ALBULESCU ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.