22.07.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. SHALABY H. SAWSAN

La data de 22.07.2022, ora 09:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S 8, domnul Sawsan H. Shalaby va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul The Role of Cultural Orientation and Learning Process in Predicting Academic Achievement in Higher Education, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Sawsan Shalaby}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf. dr. Ştefan BONCU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • conf. univ. dr. Florin Vasile Frumos (CV),
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Ion ALBULESCU ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Cristian STAN ( CV),
  Universitatea “Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca
 • conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.