27.09.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. AIFTINCĂI D.D. ANDREEA-MĂDĂLINA

La data de 27.09.2023, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S 8, Doamna Aiftincăi D.D. Andreea-Mădălina va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Resurse psihologice şi factori de risc în relaţia dintre privarea de libertate şi adaptarea comportamentală, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto AIFTINCĂI D.D. ANDREEA-MĂDĂLINA}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Andrei-Corneliu HOLMAN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Conf.univ.dr. Ioana Roxana PODINĂ ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Andrei RUSU ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Dorin NASTAS ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.