30.09.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Zugravu Georgiana

La data de 30.09.2020, ora 16:00, pe aplicaţia ZOOM/WEBEX, domnişoara Zugravu R. Georgiana va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Testarea efectelor şi a moderatorilor cognitivi şi emoționali ai gândirii incoştiente în două arii: evaluări obiective şi judecăţi morale, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto drd. Zugravu Georgiana}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc (CV),
Conducător ştiinţific:
 • prof. univ. dr. Ana Constantin (CV),
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Elena COCORADĂ ( CV),
  Universitatea „Transilvania”, Braşov
 • prof. univ. dr. Andrei MIU ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Andrei-Corneliu HOLMAN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.