Competiţia “Prezentarea în trei minute a tezei de doctorat”

Competiția va avea loc miercuri, 11.03.2020, în sala Ferdinand, începând cu ora 10:00.

Evenimentul poate fi de interes mai ales doctoranzilor din anul trei.

Competiția presupune și acordarea unui premiu de popularitate.

Tags: