Domenii de doctorat

În cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii:

  • Psihologie
  • Ştiinţe ale educaţiei