04.09.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. MATEI C. DIANA-ALINA căs. OANCEA-MATEI

La data de 04.09.2023, ora 11:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna Matei C. Diana-Alina căs. Oancea-Matei va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DIZABILITATE ŞI TRANSUMANISM - ATITUDINEA ŞI JUDECĂŢILE MORALE FAŢĂ DE PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI PROTEZATE BIONIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto MATEI C. DIANA-ALINA căs. OANCEA-MATEI}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Alois GHERGUŢ (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • conf.univ.dr. Marinela BRATU ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • conf.univ.dr. Ioana DÂRJAN ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • conf. univ. dr. Adina KARNER-HUŢULEAC ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.