10.07.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Alboher Agmon H. Vered

La data de 10.07.2023, ora 09:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna ALBOHER AGMON H. VERED va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE CONTRIBUTION OF A META-STRATEGIC TRAINING PROGRAM TO THE DEVELOPMENT OF RELATIONAL REASONING ABILITY AMOUNG BIOLOGY TEACHERS., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Alboher Agmon F. Vered}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Muşata Dacia BOCOŞ-BINŢINŢAN ( CV),
  Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Daniel MARA ( CV),
  Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 • Prof.univ.dr. Marius Ciprian CEOBANU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.