11.07.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Mahmoud Fawzi Ahmed Mahmoud F.A.M.M Mostafa

La data de 11.07.2023, ora 09:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Domnul MAHMOUD FAWZI AHMED MAHMOUD F.A.M.M. MOSTAFA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Using Flipped Classroom for Developing Teachers` Comptetences., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Mahmoud Fawzi Ahmed Mahmoud F.A.M.M Mostafa}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf . univ. dr. Camelia SOPONARU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Muşata Dacia BOCOŞ-BINŢINŢAN ( CV),
  Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Daniel MARA ( CV),
  Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
 • Conf.univ.dr. Simona BUTNARU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.