17.01.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. FOGEL S. SIMHONY MEYTAL

La data de 17.01.2022, ora 13:00, pe aplicaţia WEBEX, Doamna FOGEL S. SIMHONY MEYTAL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ROLE PERCEPTIONS OF EXPRESSIVE AND CREATIVE THERAPISTS WHO TREAT STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES IN INCLUSIVE SCHOOLS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Fogel Meytal}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Andrei-Corneliu HOLMAN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Anca DOBREAN ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • conf. univ. dr. Corina ILIN ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.