19.09.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. LAZĂR C. LUCIANA căs. ANTOCI

La data de 19.09.2023, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala D 206, Doamna Lazăr C. Luciana căs. Antoci va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Investigaţie asupra stilurilor şi comportamentelor manageriale în context educaţional contemporan. Profesionalizarea managerilor şcolari din sistemul de educaţie românesc., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto LAZĂR C. LUCIANA căs. ANTOCI}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Marius Ciprian CEOBANU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Lucian CIOLAN ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Romiţă IUCU BUMBU ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Ion ALBULESCU ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.