22.06.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. PRUNDEANU V. OARA

La data de 22.06.2022, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Domnișoara PRUNDEANU V. OARA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMPLICAŢII ALE NARCISISMULUI ASUPRA DINAMICII DE GRUP SI PERFORMAŢEI. ROLUL STRATEGIILOR DE AUTOREGLARE ŞI A LEADERSHIP-ULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto PRUNDEANU V. OARA}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Andrei-Corneliu HOLMAN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Loredana Ruxandra GHERASIM-DIACONU ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • conf. univ. dr. Corina ILIN ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Petru CURŞEU ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.