23.09.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Tudorean Ovidiu-Cristian

La data de 23.09.2022, ora 11:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala D206, Domnul Tudorean I. Ovidiu-Cristian va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Tulburarea de dezvoltare a limbajului - perspective funcţionale: ghiduri de identificare oportună de dezvoltare a abilităţilor de limbaj, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto TUDOREAN OVIDIU-CRISTIAN}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Mariana Momanu (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Alois Gherguţ (CV),
Referenţi:
  • conf.univ.dr. Carolina BODEA-HAŢEGAN ( CV),
    Universitatea “Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca
  • conf.univ.dr. Ioana DÂRJAN ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara
  • conf. univ. dr. Adina KARNER-HUŢULEAC ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.