24.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. IDEL S. SARA căs. OREN

La data de 24.09.2021, ora 14:00, pe aplicaţia WEBEX, Doamna IDEL S. SARA căs. OREN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MOTHERHOOD AT MIDLIFE: RELATIONSHIPS BETWEEN SELF-PERCEPTION OF THE PARENTAL ROLE, SELF-EFFICACY, AND PERCEIVED PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF MARRIED AND DIVORCED MIDLIFE MOTHERS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto IDEL S. SARA CĂS. OREN}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf. dr. Ştefan BONCU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Anca DOBREAN ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • conf. univ. dr. Corina ILIN ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.