24.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Smilschi V. Maria Laura căs. Horeanu

La data de 24.09.2021, ora 10:00, pe aplicaţia ZOOM, Doamna Smilschi V. Maria Laura căs. Horeanu va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul The transition to parenting. Particularities of body image and couple satisfaction, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Smilschi V. Maria Laura căs. Horeanu}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Mona VINTILĂ ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • conf. univ. dr. Irina MACSINGA ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.