27.09.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. JITARU M. MIHAELA

La data de 27.09.2022, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala Laborator Dinamică de Grup & Şcoala Doctorală, Domnişoara Jitaru M. Mihaela va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Interpersonal Emotion Regulation. Associated Variables and Their Influence on Couple Relationships, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Jitaru Mihaela}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Andrei Corneliu Holman (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Florinda GOLU ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • conf. univ. dr. Laura VISU PETRA ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
  • conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.