28.09.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. SCRUMEDA C. ANDREEA-CORNELIA

La data de 28.09.2023, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna Scrumeda C. Andreea Cornelia va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Pandemia de COVID-19: Aspecte psiho-sociale, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Scrumeda Andreea Cornelia}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Ticu Constantin (CV),
Conducător ştiinţific:
  • conf. univ. dr. Violeta Enea (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Mona VINTILĂ ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara
  • conf. univ. dr. Georgeta PÂNIŞOARĂ ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • prof. univ. dr. Andrei Corneliu Holman ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.