29.09.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Diaconu P. Alexandra căs. Maftei

La data de 29.09.2020, ora 09:30, pe aplicaţia WEBEX, doamna Diaconu P. Alexandra căs. Maftei va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Children`s Moral Lives: Moral Representation, Licensing and Cleansing Mechanisms, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto drd. Diaconu Alexandra căs. Maftei}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • conf. univ. dr. Ştefan Boncu (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Andrei Corneliu Holman (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Eugen AVRAM ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • conf. univ. dr. Irina MACSINGA ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara
  • conf. univ. dr. Mihaela Boza ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.