30.09.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Andrei D. Laura-Mihaela căs. Pascariu

La data de 30.09.2020, ora 12:00, pe aplicaţia ZOOM/WEBEX, doamna Andrei D. Laura-Mihaela căs. Pascariu va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Fenomene şi procese în spaţiul educaţional virtual. Valoarea educaţională a reţelei de socializare Facebook, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto drd Andrei D. Laura-Mihaela căs. Pascariu}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Marius-Ciprian Ceobanu (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Pânişoară Ion Ovidiu ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • prof. univ. dr. Ion ALBULESCU ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
  • prof. univ. dr. Constantin Cucoş ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.