30.09.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Ursu Andreea

La data de 30.09.2020, ora 12:00, pe aplicaţia ZOOM/WEBEX, domnişoara Ursu Andreea va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Negative Emotions, Emotional Processes and Relational Outcomes, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto drd. Ursu Andreea}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Ticu Constantin (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Baban Adriana ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
  • prof. univ. dr. Gavriliuc Alin ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara
  • conf. univ. dr. Daniela Muntele ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.