18.11.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. AMARIEI IONELA căs. BOGDAN

La data de 18.11.2022, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala D4, Doamna Amariei I. Ionela căs. Bogdan va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Transition to Parenthood. Individual, Dyadic and Social Aspects, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Amariei Ionela căs. Bogdan}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Ticu Constantin (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc (CV),
Referenţi:
  • Prof.univ.dr. Cătălin NEDELCEA ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • conf. univ. dr. Irina MACSINGA ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara
  • prof. univ. dr. Andrei Corneliu Holman ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.