5.09.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. CĂLINESCU P. PETRU-MARIAN

La data de 05.09.2023, ora 12:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Domnul Călinescu P. Petru-Marian va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA "SIMŢULUI MATEMATIC" ÎN TERAPIA TULBURĂRILOR SPECIFICE DE ÎNVĂŢARE CU AFECTAREA DOMENIULUI MATEMATIC LA ELEVII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE INTEGRAŢI ÎN ŞCOALA DE MASĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto CĂLINESCU P. PETRU-MARIAN}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Alois GHERGUŢ (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof.univ.dr. Adrian Marian ROŞAN ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca
 • Conf.univ.dr. Andrea HATHAZI ( CV),
  „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.