06.09.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. SIMION C. ANDREEA-GABRIELA CĂS. NICOLAU

La data de 06.09.2023, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S 8, Doamna Simion C. Andreea-Gabriela căs. Nicolau va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE IMPACT OF GOAL TYPES LEARNING OR PERFORMANCE ON THE INDIVIDUAL PERFOMANCE IN EXECUTIVE COACHING, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto SIMION C. ANDREEA-GABRIELA CĂS. NICOLAU}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • conf. univ. dr. Ştefan Boncu (CV),
Conducător ştiinţific:
 • prof. univ. dr. Ticu Constantin (CV),
Referenţi:
 • Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • prof. univ. dr. Florinda GOLU ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Petru CURŞEU ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.