16.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Bojian Ancuța Elena căs. Păduraru

La data de 16.09.2021, ora 10:00, pe aplicaţia WEBEX, Doamna Bojian Ancuța Elena căs. Păduraru va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Reprezentarea bolii la copii, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto drd. Bojian Ancuța Elena căs. Păduraru}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf. dr. Ştefan BONCU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Conf . univ. dr. Camelia SOPONARU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Eugen AVRAM ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • conf. univ. dr. Corina ILIN ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf. univ. dr. Daniela Muntele ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.