21.09.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Abramovski Gal-Baruch

La data de 21.09.2020, ora 14:00, pe aplicaţia ZOOM/WEBEX, domnul Abramovski A.H. Gal-Baruch va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul The Perceptions and Expectations of Mothers of Children with Learning Disabilities Regarding Expressive and Creative Therapy, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto drd. Abramovski Gal-Baruch}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Ion Dafinoiu (CV),
Conducător ştiinţific:
  • conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici (CV),
Referenţi:
  • conf. univ. dr. Corina ILIN ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara
  • prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc ( CV),
  • prof. univ. dr. Anca DOBREAN ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.