23.06.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. CALUJAC CARMEN căs. MARICI

La data de 23.06.2022, ora 12:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna CALUJAC P, CARMEN căs. MARICI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STRATEGII PARENTALE DE SUSŢINERE A PRIETENIILOR LA COPIII CU SAU FĂRĂ DIZABILITĂŢI. STUDIU COMPARATIV, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto CALUJAC CARMEN}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Loredana Ruxandra GHERASIM-DIACONU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Baban Adriana ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • prof. univ. dr. Mona VINTILĂ ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf. univ. dr. Daniela Muntele ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.