26.07.2023 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. TANASĂ I. CARMEN-GABRIELA căs. LIŞMAN

La data de 26.07.2023, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S8, Doamna TANASĂ I. CARMEN-GABRIELA căs. LIŞMAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FACTORI PSIHO-MORALI AI (IN)FIDELITĂŢII MARITALE., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto Tanasă I. Carmen-Gabriela căs. Lișman}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf . univ. dr. Camelia SOPONARU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Andrei-Corneliu HOLMAN (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • prof. univ. dr. Mona VINTILĂ ( CV),
  Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Vlad BURTĂVERDE ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Turliuc Maria Nicoleta ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.