28.06.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. COHEN S. ORIT căs. SHAPIRA

La data de 28.06.2022, ora 08:30, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala S1, Doamna COHEN S. ORIT căs. SHAPIRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul THE CONTRIBUTION OF A TRAINING PROGRAM FOR SUPPORT-TEACHERS OF STUDENTS WITH VISION IMPAIRMENT TO THEIR PERCEPTIONS OF PROMOTING STUDENTS' SOCIAL CONDUCT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto COHEN ORIT căs. SHAPIRA}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Conf.univ.dr. Simona BUTNARU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Conf.univ.dr. Vasile Florin FRUMOS (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Muşata Dacia BOCOŞ-BINŢINŢAN ( CV),
  Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca
 • conf. univ. dr. Cătălin GLAVA ( CV),
  Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr. Gavrilovici Ovidiu ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.