28.09.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Prisecaru Ioana Camelia cas Zmau

La data de 28.09.2020, ora 10:00, pe aplicaţia ZOOM/WEBEX, doamna Prisecaru I. Ioana-Camelia Zmău va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Reprezentarea socială a iertării, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto drd Prisecaru Ioana Camelia cas Zmau}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • conf. univ. dr. Ştefan Boncu (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Ana Constantin (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Elena COCORADĂ ( CV),
    Universitatea „Transilvania”, Braşov
  • conf. univ. dr. Corina ILIN ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara
  • conf. univ. dr. Mihai Curelaru ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.