29.09.2021 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Turiceanu L. Tina căs. Vrabie

La data de 29.09.2021, ora 16:00, pe aplicaţia WEBEX, Doamna Turiceanu L. Tina căs. Vrabie va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PROIECTAREA DIFERENŢIATĂ A CURRICULUM- ULUI ÎN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI PENTRU PROMOVAREA TALENTELOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto Turiceanu L. Tina căs. Vrabie}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
 • Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conducător ştiinţific:
 • Prof.univ.dr. Carmen Mihaela CREŢU (CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Lucian CIOLAN ( CV),
  Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Ella Maria COSMOVICI IDSØE ( CV),
  Universitatea din Oslo, Norvegia;
 • Conf.univ.dr. Adrian Vicenţiu LABĂR ( CV),
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.