30.09.2020 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. Mareş Gabriel

La data de 30.09.2020, ora 12:00, pe aplicaţia ZOOM/WEBEX, domnul Mareş G. Gabriel va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Rolul educaţiei părinţilor în recuperarea copiilor cu tulburari din spectrul autist (TSA), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei.

foto drd. Mareş Gabriel}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Alois GHERGUŢ (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu (CV),
Referenţi:
  • prof. univ. dr. Vrajmaş Ecaterina ( CV),
    Universitatea din Bucureşti
  • prof. univ. dr. Ion ALBULESCU ( CV),
    Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca
  • prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Creţu ( CV),

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.