30.09.2022 | Susţinere publică teză de doctorat: drd. IONESCU-CORBU A. ALINA

La data de 30.09.2022, ora 10:00, în corpul D al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, sala Laborator Dinamică de Grup&Şcoala Doctorală, Doamna Ionescu-Corbu A. Alina va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Adolescent Mental Health Literacy; Implications on Intervention Programs, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie.

foto IONESCU-CORBU A. ALINA}

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
  • prof. univ. dr. Ticu Constantin (CV),
Conducător ştiinţific:
  • prof. univ. dr. Ion Dafinoiu (CV),
Referenţi:
  • conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici ( CV),
  • conf. univ. dr. Corina ILIN ( CV),
    Universitatea de Vest din Timişoara
  • Prof.univ.dr. Cătălin NEDELCEA ( CV),
    Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.